امروز در تاریخ… 12 مه 1641 – “آبل تاسمان” کاوشگر هلندی زمین نیوزیلند را کشف کرد

دمشق-سانا

 1641 / “آبل تاسمان” کاوشگر هلندی زمین نیوزیلند را کشف کرد.

1937 / جورج ششم پادشاه انگلیس شد

1949 / اعلام استقلال مغولستان کرد.

1947 / قانون اساسی آلمان غربی اعلام شد.

1895/ ویلیام ژئوک شیمیدان آمریکایی، متولد شد.

1910 / دوروتی هوچکین شیمیدان انگلیسی است ، متولد شد .

1970 / نلی ساکس نویسنده سوئدی، از دنیا رفت.

1994 / اریک اریکسون روانشناس آلمانی ، از دنیا رفت .