مدال برنز برای سوریه در المپیاد بین‌المللی شیمی مندلیف

دمشق – سانا

سوریه با شرکت در المپیاد بین المللی شیمی مندلیف 2021  که توسط روسیه از 22 تا 23 آوریل با شرکت دانش آموزان از 31 کشور برگزار شد،  مدال برنز را گرفت.

اداره برتری و خلاقیت در بیانیه ای به /سانا/ گفت كه دانش آموز /مها علی/ كه موفق به کسب مدال برنز شد ، از دبیرستان دانش آموزان برجسته الباسل از استان طرطوس است.

آزمون های دور اول المپیاد بین المللی شیمی مندلیف 2021 در 22 آوریل گذشته آغاز شده بود.