امروز در تاریخ …10 مه 1497- ملوان ایتالیایی “آمریگو وسپوچی” آمریکا جنوبی را کشف کرد

دمشق- سانا

1960 / تأسیس جمهوری کامرون.

1940 /وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس شد.

1497 / ملوان ایتالیایی ” آمریکو وسپوچی ” آمریکا جنوبی را کشف کرد.

 1774 /لویئ بانزدهم پادشاه فرانسه شد.

1755 / رابرت گری ، کاوشگر آمریکایی، متولد شد.

1878 / گوستاو استرسمن ، صدراعظم آلمان ، متولد شد.

1774 / لویی پانزدهم پادشاه فرانسه ، از دنیا رفت.

1798 /جورج ونکوور ، کاوشگر انگلیسی، از دنیا رفت.