دادگاه عالی قانون اساسی لیست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد

دمشق – سانا

دادگاه عالی قانون اساسی لیست نهایی اسامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و بدین ترتیب «عبد الله سلوم عبد الله»، «بشار حافظ الأسد» و «محمود أحمد مرعی» به عنوان نامزدان نهایی معرفی شدند.

محمد جهاد اللحام رئیس دادگاه عالی قانون اساسی گفت: مجمع عمومی دیوان عالی قانون اساسی یک جلسه تشکیل داد و شش درخواست دادخواهی که از نامزدان مقام رئیس جمهوری تحویل داده شده به دادگاه را بررسی کرد و آن درخواست ها را رد کرد چون هیچ اسناد یا مدارک جدیدی را ندارند.

رئیس دادگاه عالی قانون اساسی افزود: دوره تبلیغات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ 16 می آغاز و تا 24 ادامه می یابد و روز 25 می سکوت انتخاباتی آغاز می‌شود.

غیاث جاویش