مذاکرات درباره قطعنامه شورای امنیت جهت برداشتن تحریم‌های ایران آغاز شده است

تهران-سانا

ذاکرات درباره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل جهت برداشتن تحریم‌های ایران آغاز شده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، مقامات غربی گزارش دادند: یک قطعنامه شورای امنیت درباره توافق هسته‌‌ای با ایران می‌تواند از نظر قانونی اجباری باشد که این اقدام می‌تواند تلاش‌های آینده جمهوریخواهان(پس از توافق) را برای از بین بردن توافق پیچیده کند.

منابع  دیپلماتیک اشاره کرده اند که روز یکشنبه آینده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی خود جان کری در سوئس دیدار می کند.

م.خ