خبرنگار سانا: در راستای حمایت از بخش بهداشت و درمان کشور که به سبب حملات تروریستی خسارتها و ضررهای سنگینی متحمل شده، 40 دستگاه آمبولانس مجهز از سوی وزارت بهداشتی جهان به وزارت بهداشت واگذار شده است