ایران: رژیم صهیونیستی به پیوستن به کنوانسیون سلاح شیمیایی وادار شود

نيويورک-سانا

مجید تخت‌ روانچی  نماینده دائم در سازمان ملل متحد خواستار اجرای کامل، موثر و بدون تبعیض کنوانسیون منع سلاح‌ های شیمیایی و حمایت از اقتدار سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی شد و آمادگی کشورشان را برای کمک به این امر اعلام داشت.

روانچی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سلاح‌های شیمیایی در سوریه، افزود: خواستار تلاش مضاعف برای تحقق جهانشمولی این کنوانسیون، از جمله از طریق وادار کردن رژیم اسرائیل به پیوستن به آن و نیز تحقق هدف اصلی کنوانسیون، یعنی از بین بردن سلاح‌های شیمیایی هستیم که هنوز به دلیل عدم پای‌بندی آشکار آمریکا با تعهدات خود تحت کنوانسیون محقق نشده است.

وی تاکید کرد که تصمیم مذکور را جانبدارانه و ناسازگار با مفاد و اهداف کنوانسیون خواند.

و گفت این اقدام یک عقب‌ گرد آشکار از اصول بیطرفی و فعالیت حرفه‌ای در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و دارای آثار نامطلوبی در زمینه خلع سلاح و عدم اشاعه در فضای بین‌المللی آشفته کنونی خواهد بود.

نور