امروز در تاریخ…29 آوریل 1915 – شکست ایتالیایی ها در جنگ القرضبیه در لیبی

دمشق-سانا

  29 آوریل 1915 / شکست ایتالیایی ها در جنگ القرضبیه در لیبی ، که بزرگترین شکست آنها از زمان حمله به این کشور در اکتبر 1911 است.

1954 / چین و ایندیا به یک توافق نامه در همزیستی مسالمت آمیز میان دو کشور را امضا کنید.

1949 / ژاپن از کمیته بین المللی المپیک تاییدیه عضویت در المپیک را دریافت کرد.

1893 / هارولد یوری .. شیمی دان آمریکایی متولد شد.

1940 / پیتر دیاموند یک اقتصاددان آمریکایی متولد شد.

1933 /  کنستانتین کاوافی … شاعر یونانی از دنیا رفت.

2012 / شکری غانم … سیاستمدار و اقتصاددان لیبیایی از دنیا رفت .