حملات توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه به منازل مسکونی در روستاهای عین دقنه و بیلونیه در حومه شهر حلب

حلب – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان، حملات توپخانه ای به شماری از منازل مسکونی در روستاهای عین دقنه و بیلونیه در حومه شمالی حلب انجام داده اند.

خبرنگار سانا گزارش داد: نیروهای توپخانه‌ای ارتش اشغالگر ترکیه‌ بامداد امروز منازل مسکونی در روستاهای عین دقنه و بیلونیه در حومه شمالی حلب را هدف حملات خود قرار دادند.

خبرنگار سانا افزود: این حمله توپخانه ای اشغالگران ترکیه باعث وارد کردن خسارت های مالی شده است.