ربایش 20 غیر نظامی از روستایی ابو نیتل واقع در حومه دیر الزور توسط شبه نظامیان (قسد)

دیر الزور-سانا

عصر امزور شبه نظامیان “قسد” تحت حمایت نیروهای اشغالگر امریکا به روستای ابو نیتل واقع در حومه شمالی دیر الزور یورش برده و20 غیر نظامی را ربوده اند.

منابع محلی به خبرنگار سانا اظهار داشتند که یک گروه مسلح وابسته به شبه نظامیان قسد به منازل مردم یورش برده واغلب منازل اهالی روستای ابو نیتل بازرسی کرده و 20 غیر نظامی ربوده وبه مقصد نا معلومی برده اند.

شبه نظامیان “قسد عملیات یورشی به مناطق تحت اشغال خود در جزیره سوریه تشدید کردند وده ها نفر از اهالی وصدها جوان از حومه های دیرالزور ورقه وحسکه را ربودند وآنها را به اردوگاههای خود بردند تا آماده نبرد در صفوف خود شوند.

شاهد أيضاً

بارش برف استان های دمشق، سویدا و قنیطره را سفیدپوش کرده است ‏

دمشق سویدا قنیطره