رئیس مجلس خلق: مجلس از دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شد که 12 نفر جدید درخواست های کاندیداتوری خود برای پست رئیس جمهوری را ارائه داده اند

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق اعلام کرد که مجلس از دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شد که «جهاد صالح الشخير»، «أنيسة بشير حموش»، «سمير أحمد معلا»، « حسين محمد جاسم»، «محمد سری محمد نبيل قنوت»، «فاطمة عكلة البركو»، «أمل محمد بشير قدور»، «أنور سجيع حسن»، «عدنان أنور شجاع»، «شايش حسين الخليف »، «تحسين فوزی المحمد» و «جلال عبد الكريم إبراهيم» درخواست های کاندیداتوری خود برای پست رئیس جمهوری را ارائه داده اند و بدین ترتیب شمار نامزد‌های ریاست جمهوری به 41 نفر رسیده است.