امروز در تاریخ: 26 آوریل 1986 – راکتور هسته ای چرنوبیل اوکراین منفجر شد

دمشق – سانا

1933 / تاسیس پلیس مخفی آلمان گشتاپو.

1986 / انفجار راکتور هسته ای چرنوبیل اوکراین.

1994 / اولین انتخابات دموکراتیک در آفریقای جنوبی پس از سقوط رژیم آپارتاید.

1964 / تانگانیکا و زنگبار متحد شدند و تانزانیا را تشکیل دادند.

عيد ها و مناسبت ها:

روز جهانی حقوق مالکیت معنوی.

روز اتحاد در تانزانیا.