رئیس مجلس خلق اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که فاتن علی نهار درخواست نامزدی خود را برای مقام رئیس جمهوری ارائه کرد

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که فاتن علی نهار درخواست نامزدی خود را برای مقام رئیس جمهوری ارائه کرد.

رئیس مجلس خلق همچنین دیروز اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح درخواست های نامزدی خود را برای مقام رئیس جمهوری ارائه کردند.

شايان به ذکر است که رئیس مجلس اعلام کرده بود که بر اساس قانون اساسی نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری از دوشنبه 19 آوریل آغاز می‌شود.