1936 / اعتصاب عمومی در فلسطین که در برابر مهاجرت یهودیان به فلسطین طول می کشد به مدت شش ماه و تبدیل به یک انقلاب توسط حاج امین الحسینی منجر شد، در اعتراض آغاز می شود.

 دمشق- سانا 

1936 / اعتصاب عمومی در فلسطین که در برابر مهاجرت یهودیان به فلسطین طول می کشد به مدت شش ماه و تبدیل به یک انقلاب توسط حاج امین الحسینی منجر شد، در اعتراض آغاز می شود.

2009  / عبدالعزیز بوتفلیکا سوگندنامه قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهور الجزایر برای سومین دوره سوگند یاد کرد.

1961 /   حمله یک آمریکایی در خلیج خوک ها، کوبا، ناکام ماند.

شاهد أيضاً

بچه های السبخه حومه آزاد شده رقه: ما در انتخابات بابت تاکید بر وحدت و یکپارچگی سوریه شرکت خواهیم کرد

رقه-سانا اهالی السبخه حومه شرقی رقه تاکید داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور در …