رئیس مجلس خلق اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح درخواست های نامزدی خود را برای مقام رئیس جمهوری ارائه کردند

دمشق – سانا

رئیس مجلس خلق اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی به مجلس اطلاع داد که عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح درخواست های نامزدی خود را برای مقام رئیس جمهوری ارائه کردند.

شايان به ذکر است که دیروز رئیس مجلس اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری از دوشنبه 19 آوریل آغاز می‌شود.

رئیس مجلس از افرادی که مایل به شرکت در انتخابات هستند، خواست درخواست نامزدی خود را  ظرف مدت 10 روز و تا پایان ساعت کاری چهارشنبه 28 آوریل 2021 به دادگاه عالی قانون اساسی ارسال کنند.