17 آوریل 1646/ بیرون راندن اشغالگر فرانسوی از خاک سوریه

17 آوریل 1646/ بیرون راندن اشغالگر فرانسوی از خاک سوریه 

1963/ امضای توافق نامه اتحاد میان سوریه و العرق.

1980/ روابط دیپلمات بین آمریکا و ایران قطع شد ، پس از پیزوزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979. 

شاهد أيضاً

بچه های السبخه حومه آزاد شده رقه: ما در انتخابات بابت تاکید بر وحدت و یکپارچگی سوریه شرکت خواهیم کرد

رقه-سانا اهالی السبخه حومه شرقی رقه تاکید داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور در …