حماسه های بیرون راندن استعمارگر فرانسه از سوریه … داستان های از پایداری و جانفشانی

دمشق – سانا

سوری‌ها در حالی هفتاد و پنجمین سالروز استقلال را جشن می گیرند که در حال مقابله با شدیدترین هجمه استعمارگران جدیدی هستند که با همه ادوات تروریستی و تحریم اقتصادی، رزق و روزیِ سوری‌ها را هدف قرار داده است. سوری‌ها از اجداد خود در مبارزه برای استقلال و تمامیت ارضی سوریه الهام می‌گیرند.

امروز هم در حالی که ارتش عربي سوریه پیروزی‌های گسترده علیه تروریسم به دست آورده است وهمزمان با تحریم اقتصادی و محاصره بر ملت سوریه، سوری‌ها مشابه اجداد خود بر بیرون راندن تروریست‌ها و بازگردانیدن اوضاع به حال عادی اصرار دارند.

در 14 جولای سال 1920 هسته‌های مقاومت علیه اشغالگران فرانسوی در ساحل شکل گرفت و ضربات مهلکی به استعمارگران فرانسوی پس از آن وارد شد.

در ساحل شیخ صالح، در شمال سوریه ابراهیم هنانو و در السویداء هم سلطان پاشا الاطرش و در منطقه شرقی محمد بک العیاش و در منطقه مرکزی فوزی القاوقجی و در دمشق حسن الخراط ضربات مهلکی به فرانسوی‌ها وارد کردند.

استعمار با پوشش جدید به سوریه وارد شده است اما سوری‌ها پرچمی که اجداد آنها برافراشتند را رها نمی‌کنند و نبرد کنونی در سوریه نبرد کرامت و استقلال است و نبرد با عثمانی جدید و استعمار جدید غرب است.

غیاث