1972/ شاتل فضایی  ” آپولو 16″  به سمت ماه پرتاب شد.

1972/ شاتل فضایی  ” آپولو 16″  به سمت ماه پرتاب شد.

1993 / استان  ” سربرنیتسا ”  در بوسنی و هرزگوین است اعلام شده توسط سازمان ملل متحد محافظت می شود

1938 / ایتالیا و انگلستان توافقنامه ای را تأیید کردند که استقلال یمن و عربستان سعودی را تأیید می کند..

شاهد أيضاً

بچه های السبخه حومه آزاد شده رقه: ما در انتخابات بابت تاکید بر وحدت و یکپارچگی سوریه شرکت خواهیم کرد

رقه-سانا اهالی السبخه حومه شرقی رقه تاکید داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور در …