هواپیمای حامل کمک های پزشکی و غذایی امارات در دمشق بر زمین نشست

دمشق-سانا

یک هواپیمای حامل کمک های پزشکی و غذایی امارات متحده عربی بامداد امروز در فرودگاه بین المللی دمشق بر زمین نشست.

گزارشگر /سانا/ در فرودگاه دمشق گفت: این کمک ها شامل غذا، مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کرونا است.