آغاز عملیات تعمیر برای بازگرداندن چاه های میدان نفتی جزل به کار

حمص-سانا
اسد سلیمان مدیر کارخانه گاز حیان گفت که کارشناسان و تکنسین ها از شرکت نفتی حیان عملیات ارزیابی اشکال های وخسارت ها که به چاه های میدان نفتی جزل وارد شده که ارتش صبح امروز تسلط کامل بر این منطقه را پیدا کرد، ادامه می دهند.
سلیمان یاد کرد که عملیات ارزیابی که انجام شده تا این لحظه نشان می دهد که چاه های نفتی جزل 1 و جزل 2 در معرض خسارت های جزئی قرار گرفته اند در حالی که انفجار سبب توقف عملیات استخراج نفت از چاه مزور شده است. وعملیات تعمیر وبازسازی برای بازگرداندن چاه های مزور1 وموزر2 وجزل 1 وجزل 3 به سرعت انجام می شود.
ت-م

شاهد أيضاً

حمله موشکی نیروهای اوکراین به پل انتونوفسکی خرسون

مسکو-سانا  کریل استریموسوف معاون اداره مدنی-نظامی منطقه خرسون اعلام کرد که نیروهای اوکراینی با شلیک …