بازگشت خدمات عمومی به منطقه خربه غزاله در حومه درعا

بازگشت خدمات عمومی به منطقه خربه غزاله در حومه درعا

شاهد أيضاً

راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند