تاكيد دانشجویان سوری در کوبا بر ایستادگی در کنار وطن خود

هاوانا  – سانا

تاكيد دانشجویان سوری مشغول تحصیل در دانشگاه های کوبا و سوریه ها مقیم در این کشور بر ایستادگی در کنار وطن خود در برابر تروریسم جهانی در معرض آن قرار دارد تاکید کرد.

دانشجویان سوری و سوری ها مقیم کوبا با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد انقلاب مارس اقدامات اقتصادی تحمیلی علیه سوریه را محکوم و تاکید کردند که هدف این اقدامات و تجاوز تروریستی به سوریه لطمه زدن به مواضع سوریه و منحرف کردن انقلاب مارس از مسیر خود است.