هواشناسی: آسمان اغلب نقاط کشور صاف است

دمشق – سانا

اداره کل هواشناسی صبح امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ورود سامانه پر فشار به کشور، افزایش دمای هوا را به همراه خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی توضیح داد: آسمان صاف تا کمی ابری انتظار می‌رود.

اداره کل هواشناسی  نسبت به وقوع پدیده مه صبحگاهی در مناطق مرکزی و قلمون و غوطه شرقی هشدار داد.