تاکید سران قبایل و عشایر  سوریه بر حمایت از ارتش برای بیرون راندن اشغالگرهای آمریکا و ترکیه

حسکه – سانا

سران قبایل و عشایر سوریه با برگزاری نشستی در شهر الحسکه بر حمایت از ارتش عربی سوریه برای بیرون راندن اشغالگری‌های آمریکا و ترکیه و مزدورانشان تاکید کردند.

قبایل و عشایر سوریه از خلال برگزاری نشستی در شهر حسکه بر تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و رد اشغالگری‌های آمریکا و ترکیه در مناطق سوریه تاکید کردند.

سران قبایل و عشایر و شخصیت‌های برجسته آنها در بیانیه این نشست اعلام کردند که هرگونه حضور اشغالگران آمریکایی و ترک و یا مزدوران آنها در هر وجب از خاک سوریه و نیز اقداماتی که این اشغالگران برای سرقت ثروت و منابع این کشور انجام می دهند، مطلقا مردود است.