تداوم تلاش ها برای پیگیری اجرای پروژه های خدماتی و توسعه ای، محور گفت و گوهای هیات پارلمانی استان السویدا با نخست وزیر سوریه

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در دیدار با اعضای پارلمانی استان السویدا بر اهمیت هماهنگی کامل و تداوم تلاش های مشترک بین دو قوه مجریه و مقننه برای پیگیری اجرای پروژه های خدماتی و توسعه ای تاکید کرد.

در این جلسه لزوم تقویت هر چه بیشتر فرصت های موجود در بخش کشاورزی، صنعتی و اجتماعی در کل استان مورد تأکید قرار گرفت.

نخست وزیر بر اهمیت تقویت هماهنگی و ارتباط با اعضاء پالرلمان و موسسات دولتی در حل مشکلات و بهبود وضعیت خدمات در استان تاکید کرد.

هیات پارلمانی استان السویدا با تمرکز بر حل مشکلات فعلی در استان سویدا نظرات و پیشنهادات خود را به نخست وزیر دادند.