شهر قرداحه به روایت تصاویر

شاهد أيضاً

17 آوریل 1646/ بیرون راندن اشغالگر فرانسوی از خاک سوریه

17 آوریل 1646/ بیرون راندن اشغالگر فرانسوی از خاک سوریه  1963/ امضای توافق نامه اتحاد …