مزدوران تروریست ترکیه کابلهای مخابراتی را در منطقه راس العین در حومه حسکه سرقت کردند

حسکه – سانا

مزدوران تروریست ترکیه در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود علیه مردم در منطقه راس العین در حومه شمال غربی حسکه کابل های مخابراتی را سرقت کردند.

منابع محلی حاضر در منطقه راس العین به خبرنگار سانا گفتند؛ گروه تروریستی وابسته به اشغالگر ترکیه ای صدها متر از کابل های مخابراتی تلفن ثابت را به سرقت بردند تا مس به کار رفته در این کابل ها را به ترکیه قاچاق کنند و در آنجا بفروشند.