صفيه به هيئت روسي: سوریه به منظور افزایش تبادل تجاری از طریق داد وستد کالا آماده است

دمشق- سانا

وزیر تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان حسان صفیه با هیئت تجاری وصنعتی روسی به ریاست اصلان بانیش مدیر شرکت”ادیگ یوراک” توسعه روابط تجاری بین دو کشور وامکان ایجاد یک مرکز تجاری و شرکت های مشترک و مرکز برای بازرگانان سوریه در روسیه را مورد بحث قرار داد.

وزیر تجارت داخلی اشاره کرد که سوریه به منظور افزایش تبادل تجاری از طریق داد وستد کالا آماده است به طوری که سوریه مرکبات، میوه ها، سبزیجات, کنسرو و محصولات پنبۀ را صادر می کند، و در مقابل از روسیه گندم و آرد وارد می کند.

همچنین بانیش بر علاقه کشورش به توسعه روابط همکاری های اقتصادی و تجاری با سوریه در زمینه های پزشکی، آموزش و پرورش، کشاورزی و صنعت وتاسیس پروژه های سرمایه گذاری مشترک وایجاد روش های آسان برای تامین مواد غذایی به شهروندان هر دو کشور را تاکید کرد.

 

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م