واسیلی نبنزیا: نیروهای آمریکایی اراضی سوریه را اشغال می کنند و هیچ اقدامی در زمینه بشردوستانه  انجام نمی دهد

نيويورک – سانا

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از اقدامات نیروهای اشغالگر آمریکا در سوریه، ادعاهای آمریکا درباره ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به اردوگاه الرکبان در منطقه التنف را رد کرد.

به نقل از خبرگزاری تاس، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای امنیت ادعاهای کاردار نماینده آمریکا در سازمان ملل در باره ممانعت سوریه و روسیه از ورود کمک های بشردوستانه به اردواگاه الرکبان را رد کرد  و گفت: ارتش روسیه به ایجاد گذرگاه های بشردوستانه کمک کرد و آمریکا که اراضی سوریه را اشغال می کند چنین اقدامی نمی کند.