تظاهرات اهالی روستای الشنان علیه نیروهای شبه نظامی قسد در حومه الرقه

الرقه – سانا

اهالی روستای «الشنان» واقع در حومه الرقه در شرق سوریه علیه اقدامات نیروهای شبه نظامی (قسد) تظاهرات کردند.

منابع محلی گزارش دادند، اهالی روستای الشنان در واکنش به جنایت های شبه نظامیان «قسد» و ربودن اهالی این منطقه به ویژه معلمان تظاهرات کردند.

مردم معترض اظهار کردند که شبه نظامیان قسد جوانان را ربوده و به پایگاه های خود منتقل و آن ها را وادار به جنگیدن در صفوف خود می کنند.