صالح قوجیل رئیس جدید مجلس امت الجزایر

الجزایر – سانا

صالح قوجیل به عنوان رئیس جدید مجلس امت الجزایر انتخاب شد.

به نقل از خبرگزاری الجزایر، پس از عقب نشینی دو رقیب صالح قوجیل، وی به عنوان رئیس مجلس امت الجزایر انتخاب شد.