یک مهندس سوری، برنده جایزه بهترین دانشجوی خارجی دانشگاه علم و صنعت ایران شد

تهران – سانا

محمد صلاح الدين شياح، دانشجوی رشته مهندسی معماری موفق به کسب مقام بهترین دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه علم و صنعت ایران شد و بهمین دلیل گواهی تقدیر دریافت کرده است.

محمد صلاح الدين در سال 2009 از دانشکده معماری دانشگاه حلب فارغ التحصیل شد و در سال 2011 مدرک کارشناسی ارشد مدیریت انرژی ساختمان را از همین دانشگاه به دست آورد.