سوریه و آفریقای جنوبی همکاری در زمینه های نفت و سرمایه گذاری ثروت های معدنی را بحث می کنند

دمشق- سانا
وزیر نفت و منابع معدنی سليمان عباس با سفير جمهوری آفریقای جنوبی شون بينفيلدت، روش های همکاری در زمینه نفت و گاز، پالایش و سرمایه گذاری در ثروت های معدنی را بحث کردند.
در اين ديدار دو طرف امکان سرمایه گذاری در زمینه تولید و توسعه فسفات ومشارکت در پروژه های پالایشگاهی موجود در سوریه به ویژه پروژه پالایشگاه الفرقلس وایجاد شرکات مشترک در زمینه خدمات نفت وارائه بیشنهادات سرمایه گذاری در اکتشاف زمینی و دریایی مورد بحث قرار دادند.
وزیر عباس از شرکت های آفریقای جنوبی که مایل به سرمایه گذاری در سوریه و دارای تخصص در زمینه نفت هستند، استقبال، وتاکید کرد که کشورهای دوست اولویت در فرصت های سرمایه گذاری در آینده دارند.
نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

مذاکرات سوریه وروسیه برای تقویت همکاری در زمینه انرژی ونفت وگاز

مسکو-سانا وزیر نفت ومنابع معدنی مهندس علی غانم با وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک وتعدادی …