لاورینتیف: موضوع مبارزه با گروه های تروریستی فعال در سوریه ازجمله داعش و هیات تحریر الشام مورد بررسی و مذاکره قرار گرفته است

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..20 زوئن 1877- الكساندر گراهام بل مخترع تلفن اولین شبكه تلفنی جهان را ایجاد كرد

دمشق- سانا امروز در تاریخ.. 1214- تأسیس دانشگاه آکسفورد در انگلستان 1605 – ترور تزار …