بزرگ‌ترین شهر نیوزیلند در پی شناسایی گونه جهش‌یافته کرونا، سه روز قرنطینه شد

ولینگتون – سانا

آوکلند، بزرگ‌ترین شهر نیوزلند، به‌دلیل شناسایی سه مورد ابتلا به گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در این شهر، به مدت سه روز قرنطینه شد.

در بقیه نیوزیلند نیز محدودیت‌های درجه دو برقرار خواهد شد.

مبتلایان اخیر، یک مادر، پدر و دختر از آوکلند هستند. ، مادر در یک شرکت خدماتی کار می‌کند که به خطوط هوایی خدمات ارائه می‌دهد.