امروز در تاریخ.. 5 فوریه 1974 – سفینه آپولو 14 روی ماه فرود آمد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ..

1974 – سفینه آپولو 14 روی ماه فرود آمد

1794 – برده داری در فرانسه لغو شد

1788 – رابرت پیل ، نخست وزیر انگلستان متولد شد

1915 – رابرت هافستادتر فیزیکدان آمریکایی متولد شد

1881 – توماس کارلایل نویسنده اسکاتلندی از دنیا رفت

1999 – واسیلی لئونتیف ، اقتصاددان آمریکایی از دنیا رفت