رئیس جمهور بشار اسد قانون تاسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه بخش ساخت و ساز جهت تامین کادرهای کارآمد مورد نیاز بازار کار را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره/4/ سال /2021/ متعلق به تاسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه بخش ساخت و ساز در استان ها جهت تامین کادرهای کارآمد مورد نیاز بازار کار را صادر کرد.

هدف مراکز آموزش فنی و حرفه ای تامین کادرهای کارآمد مورد نیاز بازار کار تا در افزایش بهره وری بخش ساخت و ساز و افزایش سهم این بخش در تولید داخلی و بالا بردن كيفيت اجرای پروژه‌ ها سهیم باشند.

غیاث