شبه نظامیان قسد، پایان دادن به محاصره تحمیلی بر مردم الحسکه را آغاز کرده و موانعی را که در برخی راهها برقرار کرده، برچیده است

الحسکه – سانا

خبرنگار خبرگزاری سوریه (سانا) گزارش داد شبه نظامیان قسد، پایان دادن به محاصره تحمیلی بر مردم الحسکه را آغاز کرده و موانعی را که در برخی راهها برقرار کرده، برچیده است.

پیشتر نیز خبرنگار سانا اعلام کرده بود شبه نظامیان قسد، اقدامات مربوط به پایان محاصره محله های حلکو و طی در شهر القامشلی را از طریق گشودن راههای اصلی آغاز کرده است.

در حال تکمیل …..