مذاکره سوریه وعراق برای تحکیم همکاری در حوزه مبارزه با تررویسم

بغداد-سانا

امروز وزیر کشور عراق عثمان غانمی با سفیر سوریه در عراق صطام جدعان دندح راهکارهای تقویت همکاری دوجانبه بین دو کشور برادر به خصوص  مبارزه با تروریسم را بررسی کرد.

وزارت کشور عراق با انتشار یک بیانیه گفت: در این دیدار به توسعه همکاری بین عراق وسوریه وجبنه های مرتبط به مساله امنیت وتبادل اطلاعات وتجارب پرداخته شده است.

ضمنا سفیر دندح به نتایج مثبت همکاری امنیتی وتبادل اطلاعات در جریان سالهای گذشته اشاره کرد.

دندح به خبرنگار سانا در عراق تصریح کرد که مسایل تحکیم اقدامات امنیتی وتقویت مرزهای مشترک دو کشور علاوه بر تسهیل اقدامات اقامت شهروندان سوری در عراق را مورد بحث وبررسی قرار گرفت

دندح افزود: تداوم همکاری در مسایل مبارزه با تروریسم بین سوریه وعراق نتایجی مثبت در پی خواهد داشت ومنجر به ریشه کنی کامل تروریسیم از دو کشور برادر خواهد شد.

دندح گفت: این همکاری به گروه های تروریستی که در کشور جنایات بی حدی از جمله کشت وکشتار وآوارگی وسرقت مرتکب شدند, خسارات سنگینی را تحمیل کرد

شاهد أيضاً

شعبان به هیئت فلسطینی: مقابله با عادی سازی با احیای ناسیونالیسم عربی

دمشق – سانا  دکتر بثینه شعبان، مشاور ویژه ریاست جمهوری، تاکید کرد که مردم سوریه …