تجمع اهالی شهرهای حسکه و قامشلی برای محکومیت تجاوزات شبه نظامیان /قسد/ و ادامه محاصره محله های مسکونی توسط آنان

حسکه – سانا

خبرنگار سانا از برگزاری دو تجمع در شهرهای حسکه و قامشلی برای محکومیت تجاوزات شبه نظامیان /قسد/ وابسته به اشغالگر آمریکا و ادامه محاصره محله های مسکونی و ممانعت آنان از وود مواد غذایی و تعطیل کردن حمل و نقل و محروم کردن دانش آموزان از تحصیل در مدارس خود خبر داد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: شبه نظامیان /قسد/ به سوی شرکت کنندگان در اعتراضات ضد جنایات شبه نظامیان در شهر حسکه تیراندازی کردند تا آنها را متفرق کنند.

حسكه

قامشلی