تاکید کوبا بر حمایت از راه ‌حل سیاسی برای بحران سوریه بدون هیچ گونه دخالت خارجی

نیویورک – سانا

پدرو لوئیس پیدروسو نماینده دائم کوبا در سازمان ملل در بیانیه ‌ای در شورای امنیت اعلام کرد که کشورش از راه حلی سیاسی برای بحران سوریه بدون هیچ گونه دخالت خارجی و درچارچوب احترام کامل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند.

نماینده دائم کوبا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا رژیم اشغالگر اسرائیل را وادار به توقف فوری و به طور کامل تمامی سیاست‌ها اقدامات اشغالی خو کند.

نماینده دائم کوبا تاکید کرد که شورای امنیت باید مسئولیت‌های خود را در حفظ صلح انجام دهد.

وی همبستگی کوبا با مردم فلسطین و دولت آن  و حمایت کوبا از پذیرش کشور فلسطین به عنوان یک عضو کامل سازمان ملل را اعلام کرد.

نماینده دائم کوبا همچنین بر حمایت کامل کشورش از برنامه جامع اقدام مشترک با ایران تاکید کرد.

غیاث