امروز در تاریخ..26 ژانویه 1500 – دریانورد  اسپانیایی بينزل برزیل را کشف کرد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1500 – دریانورد  اسپانیایی بينزل برزیل را کشف کرد

1841 – انگلستان هنگ کنگ را اشغال کرد

1911 – پولی کارپ کوچ ، فیزیکدان آلمانی متولد شد

1942 – فلیکس هاوسدورف ریاضیدان آلمانی از دنیا رفت

روز جمهوری در هند

روز استقلال در اوگاندا

روز ملی در استرالیا

سال نو کره ای در کره

روز جهانی گمرک