توسعه همکاری فیما بین مراکز علمی و درمانی سوریه و  دانشگاه ایران

تهران-سانا

دکتر شفیق دیوب سفیر سوریه درتهران دکتر جلیل کوهیایه زاده با رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران  دیدار کرد و طرفین راه های تحکیم روابط دوجانبه فیما بین مراکز علمی و درمانی سوریه و  دانشگاه ایران را مورد بحث قرار دادند.

دکتر کوهپایه زاده  در این دیدار گفت: جنگ موحب شد تا زیر ساخت های آموزشی و درمانی سوریه آسیب ببیند و امروز ما اعلام می کنیم برای ارائه خدمات آموزشی و همچنین درمانی در حوزه های مختلف پزشکی، پرستاری و مامایی در سوریه آماده هستیم.

وی در ادامه توجه به آموزش مجازی در همه گیری کرونا را فرصتی مطلوب برای ارتقاء سطح همکاری های آموزشی دانست و افزود: می توانیم با ارائه ترکیبی از آموزش های مجازی و حضوری به افزایش کمی دوره های آموزشی برای شهروندان سوری فکر کنیم.

دکتر کوهپایه زاده در این دیدار همچنین بر همکاری مراکز علمی سوریه با دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه فناوری و طب سنتی ایرانی تاکید کرد.

سفیر دیوب در این دیدار گفت: جنگ ترورویستی ده ساله آسیب های فراوانی به بخش های درمانی و بهداشتی سوریه وارد کرد؛ همچنین تحریم های ظالمانه از سوی کشورهای غربی شرایط سختی را برای مردم سوریه به وجود آورد.
وی افزود: در دیدارهای اخیر که با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله معاون علمی رییس جمهوری و وزیر علوم کشور شما داشتم، بر توسعه همکاری های علمی تاکید شد.

سفیر سوریه گفت: امروز  در دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم تا زمینه برای همکاری گسترده این دانشگاه با مراکز علمی و درمانی سوریه بیش از پیش فراهم شود.

وی با بیان اینکه تلاش برای توسعه این همکاری به تحکیم دوستی دو ملت کمک می کند، افزود: روابط سیاسی و راهبردی دو کشور بسیار عمیق است اما در زمینه های علمی، فناوری و اقتصادی تا شرایط مطلوب فاصله زیاد داریم.

دکتر دیوب در پایان از امضای تفاهم نامه های همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه های همتای سوری حمایت کرد.