یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها را در نشاشیه جنوب غرب حسیاء و در رستن و تلبیسه و مشیرفه شمالی و جنوب سلام شرقی در ریف حمص، از بین بردند

شاهد أيضاً

شروع آزمایشی فعالیت کمپرسورهای کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی

دمشق – سانا  وزارت نفت و منابع معدنی اجرای آزمایشی فعالیت کمپرسورها را در جنوب …