ادامه محاصره محله های مرکز شهر حسکه برای 12 روز متوالی توسط شبه نظامیان /قسد/

حسكه – سانا

خبرنگار/سانا/ از ادامه محاصره محله های مرکز شهر حسکه برای 12 روز متوالی توسط شبه نظامیان /قسد/ خبر داد.

خبرنگار افزود: شبه نظامیان /قسد/ همچنان برای یازدهمین روز متوالی از ورود خودروها و مواد غذایی و تانکرهای آب جلوگیری می کنند.