تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور

دمشق – سانا

اداره کنترل ترافیک کشورمان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اکنون همه محورهای مواصلاتی به استثنای چند محور‌ در استان های لاذقیه و سویدا باز و تردد به روال عادی در جریان است.

در این اطلاعیه آمده است: همه محورهای مواصلاتی در لاذقیه به استثنای چند محور‌ از جمله جاده القرندح “الغاب و مركيه” مقامات بنى هاشم باز و تردد به روال عادی در جریان است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: همه محورهای مواصلاتی در سویدا به استثنای چند محور‌ از جمله جاده نمره- شهاب و ام ضبيب – تيما “غيضه ” نمره باز و تردد به روال عادی در جریان است.

اداره کنترل ترافیک در این اطلاعیه افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از ترافیکی روان برخوردار هستند.

این اداره از عموم رانندگان خواست تا تدابیر موردنیاز برای رانندگی در فصل سردسال را مورد توجه  قراردهند و از سالم بودن سیستم‌ چراغ‌ها و برف پاکن خودرو اطمینان حاصل کنند.

این اداره با اعلام شماره تلفن 5422703 و5411365 از رانندگان و مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی به این شماره تماس بگیرند.