سوریه دخالت آشکار آمریکا و غرب در امور داخلی روسیه را به شدت محکوم کرد

دمشق – سانا

جمهوری عربی سوریه دخالت آشکار آمریكا و غرب در امور داخلی فدراسیون روسیه را به شدت محكوم كرد.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای به خبرگزاری سانا اظهار کرد: جمهوری عربی سوریه دخالت آشکار آمریکا و غرب در امور داخلی فدراسیون روسیه و فعالیت های تحریک آمیز را محکوم کرد.

این منبع افزود: این رفتارهای غربی بار دیگر وضعیت ریاکاری آنان را نشان می دهد، ریا کاری ای که به ویژگی بارز سیاست های غربی تبدیل شده است، به ویژه هنگامی که در مورد دموکراسی و حقوق بشر صحبت می کنند، زیرا سیاست های آنان، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشورهایشان با اساسی ترین اصول حقوق بشر متناقض است و در بسیاری از مناطق جهان منجر به سقوط تعدادی از قربانیان بی گناه شده است.

این منبع افزود: بهره برداری ارزان از مسئله ناوالنی توسط غرب دیگر کسی را فریب نمی دهد زیرا فاقد کوچکترین میزان راستگویی و اعتبار و با هدف آسیب رساندن به چهره فدراسیون روسیه است.