شروع ترم دوم مراحل ابتدایی و متوسطه و دبیرستانی سال 2020-2021 در مدارس کشور

دمشق-سانا

صبح امروز ترم دوم مراحل ابتدایی و متوسطه و دبیرستانی سال 2020-2021 در مدارس کشور شروع شده است.

گفتنی است، در 14 ژانویه ، وزارت پرورش و آموزش امتحانات ترم اول سال 2020-2021 را در مدارس کشور به پایان رساند، که 3636049 دانش آموز از همه مقاطع تحصیلی در حدود 13 هزار و 600 مدرسه در تمام استان ها امتحان دادند.

دمشق

حماه

حمص

حلب

طرطوس