سازمان بهداشت جهانی: نتیجه گیری درباره منشا ویروس کرونا بسیار زود است

ژنو – سانا

سازمان بهداشت جهانی‌ اعلام کرد که هر نوع نتیجه‌گیری درباره منشا ویروس کرونا بسیار زود است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که هر نوع نتیجه‌گیری در ارتباط با منشا شیوع ویروس کرونا بسیار زود است.

مایکل رایان، مدیر برنامه های اضطراری سازمان بهداشت جهانی گفت: تمام فرضیه‌ها روی میز است و مطمئنا برای رسیدن به نتیایج دقیق در‌باره منشا پیدایش این ویروس چه در داخل و چه در خارج از چین بسیار زود است.

رایان افزود: مدارک و شواهد را دنبال کنیم. تیم ما در حال فعالیت است و تجربه خوبی در کار با همکاران چینی دارد. اکنون تلاش می‌شود اطلاعات در این رابطه تهیه شود.

رایان گفت: داده‌های موجود ما را به این نکته رهنمون می‌کنند که گام بعدی باید بررسی منشا ویروس کرونا باشد.