وزیر راه و شهرسازی ایران: خط ترانزیتی ایران به عراق و سوریه‌ وصل می‌شود

تهران-سانا

“محمد اسلامی” وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد: خط ترانزیتی ایران به عراق و سوریه‌ وصل می‌شود.

وی در مصاحبه با رادیو با تاکید بر اهمیت مبادلات اقتصادی با کشورهای محور مقاومت گفت: خط ترانزیتی ایران به عراق و سوریه‌ وصل می‌شود؛ مذاکرات برای انجام ترانزیت از خاک عراق و اتصال ایران به خطوط ریلی این کشور به مراحل خوبی رسیده و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به طرح آمریکا و همپیمانان و مزدورانش برای جلوگیری از هرگونه همکاری اقتصادی و تجاری بین این کشورها گفت: آنها با ايجاد جنگ و درگيري بين ملت‌هاي منطقه به دنبال تضعیف زیرساخت ها و ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی هستند.

اسلامی ادامه داد: آمریکا همیشه به دنبال تخریب شبكه هاي حمل ونقل و به ويژه زمينی و ایجاد موانع بر سر همکاری اقتصادی و تجاری بین کشورها است.

ل.ب